En blogg från Högskolan i Borås

söndag 13 februari 2011

Where's that brunn? It's gotta be around here somewhere
Ungefär så lät det troligen i Härryda när ett ungt par som köpte en villa för 1,5 mkr, skulle byta ut en pump som var i fastighetens brunn. Säljaren hade informerat paret 0m att pumpen var gammal. Köparna var därför införstådda med att de skulle behöva byta ut pumpen. Köparna utgick emellertid ifrån att brunnen var lättåtkomlig och befann sig på gräsmattan framför huset. Det visade sig dock att tidigare ägaren (men inte säljaren) hade byggt ut huset och, ooops, uppförde tillbyggnaden ovanför brunnen. Att nå brunnen med några spadtag var inte längre aktuellt. Att komma åt brunnen krävde kraftigare åtgärder.
Dolt fel, säger Göteborgs tingsrätt, och beordrar säljaren att från köpeskillingen återbetala 28 tkr drygt, vilket är vad det skulle kosta att ersätta pumpen. Säljarens uppgift om att brunnen skulle finnas på gräsmattan utanför huset ansågs inte vara någon garanti, men har ändå reducerat köparnas undersökningsplikt. Köparna fick dock inte ersättning för deras kostnader på drygt 11 tkr för grävningsarbetet som uppkom i samband med letandet efter brunnen.Göteborgs tingsrätt, mål T 1645-10, den 3 december 2010